ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     พันธกิจ อบต.พลวงทอง 

พันธกิจ อบต.พลวงทอง
พันธกิจ อบต.พลวงทอง  

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

         1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และยกระดับการให้บริการ

         2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค /แหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานเพียงพอและครอบคลุม

         3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสำหรับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

         5. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

         6. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

         7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

         8. คุ้มครอง ดูแล บำรุง รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประชาธิปไตยในชุมชน และพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

การให้บริการ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.245.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,261

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
 
666 หมู่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel : 038-165836   Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.