ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 


ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 ธันวาคม 2562  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

    1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น

    2.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน

    3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา

   4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐและพัฒนาองค์กรตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 18.205.60.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 383,283

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
666 หมู่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel : 038-165836  Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.