อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 2122 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 เมษายน 2564
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านประชากร 

ข้อมูลด้านประชากร
ข้อมูลด้านประชากร  

# ข้อมูลด้านประชากร

                         ประชากรในตำบลพลวงทอง  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,123 คน เป็นชาย 4,139 คน หญิง 3,984 คน จำนวน 2,774 ครัวเรือน หมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในตำบลพลวงทอง  คือหมู่ที่ 4 บ้านเขาใหญ่  มีประชากร 1,944 คน รองลงมา คือ หมู่ที่ 2 บ้านเขาชะอางค์  มีประชากร 1,824 คน สำหรับหมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ หมู่ที่ 6 บ้านอ่างผักหนาม มีประชากรประมาณ 466 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ประมาณ 16.54 ไร่/คน หรือ 37 คน/ตารางกิโลเมตร(ข้อมูล ณ 1 ส.ค. 2561)

จำนวนประชากรและครัวเรือนในตำบลพลวงทอง

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

     ครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านเขาห้ายอด

658

653

1,311

374

2

บ้านเขาชะอางค์

952

872

1,824

720

3

บ้านคลองตาเพชร

388

369

757

236

4

บ้านเขาใหญ่

985

959

1,944

613

5

บ้านเขาพริก

623

622

1,245

504

6

บ้านอ่างผักหนาม

247

219

466

183

7

บ้านหลุมมะนาว

286

290

576

144

 

                     รวม

4,139

3,984

8,123

2,774

การให้บริการ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.179.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 567,233

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-165836   Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.