ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 ตุลาคม 2563
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     การประกอบอาชีพ 

การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ  

การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ 60 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง สับประรด อ้อย ข้าวโพด นอกจากนั้นประชากรยังมีอาชีพอื่น ๆ คือ รับจ้างทั่วไป , รับจ้างกรีดยางพารา ค้าขาย และรับราชการ ซึ่งการรับจ้างนั้นมีทั้งการไปรับจ้างนอกพื้นที่และในพื้นที่อีกทั้งมีการโยกย้ายแรงงานวัยทำงานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่

อาชีพเกษตรกรรม

-  จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพเกษตรกรรม  3,600  คน  เกษตรกรรม  1,525  ครัวเรือน

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  50,000,000   บาท โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ

1. ยางพารา                              จำนวน    28,074     ไร่

2. ยูคาลิปตัส                           จำนวน    14,350     ไร่

3. มันสำปะหลัง                     จำนวน     4,926      ไร่

4. ไม้ผล                                  จำนวน    3,524      ไร่

( เช่น มังคุด , เงาะ ,มะม่วง ,ทุเรียน ,ลองกอง )

5. ปาล์มน้ำมัน                        จำนวน    1,820      ไร่

6. อ้อย                                     จำนวน    1,550      ไร่

7. มะม่วงหิมพานต์                                จำนวน    1,522      ไร่

8. สับประรด                          จำนวน    1,459       ไร่

9. พืชผักสวนครัว                  จำนวน    1,351      ไร่

10. สนปฏิพัทธ์                       จำนวน       786       ไร่

: ข้อมูลจาก สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง ( 30 ธ.ค. 52 )

การทำปศุสัตว์

-   พื้นที่ปศุสัตว์   20   ตร.กม.

-   จำนวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์   600   ครัวเรือน

-   ผลผลิตทางการปศุสัตว์   ได้แก่

1. โค                              จำนวน    269    ตัว  

2. กระบือ                      จำนวน    51     ตัว

3. สุกร                           จำนวน    672    ตัว

4. ไก่                              จำนวน       5,323     ตัว

5. เป็ด                            จำนวน       10,411   ตัว

6. แพะ                           จำนวน    703   ตัว

-   มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์   10,000,000   บาท / ปี

: ข้อมูลจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อทอง ( 30 ธ.ค. 52 )

การให้บริการ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.236.245.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 499,247

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
 
666 หมู่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel : 038-165836   Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.