ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     ร้องเรียนร้องทุกข์ดาวน์โหลด
     การแจ้งถมดินดาวน์โหลด
     การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งขุดดินดาวน์โหลด
     การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (ตั้งใหม่)ดาวน์โหลด
     การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวสาธารณะดาวน์โหลด
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามาตรา 34ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขอเปลี่ยนผุ้ควบคุมงานดาวน์โหลด
     การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32ดาวน์โหลด
     การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำฯดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำดาวน์โหลด
     ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดาวน์โหลด
     ขุดดินถมดินดาวน์โหลด
     ขออนุญาตก่อสร้างอาคารดาวน์โหลด
     ขอจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยดาวน์โหลด
     ภาษีป้ายดาวน์โหลด
     ภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     ภาษีบำรุงท้องที่ดาวน์โหลด
     การจดทำเบียนพาณิชย์ดาวน์โหลด
     ขอน้ำอุปโภคบริโภคดาวน์โหลด
     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
     เบี้ยยังชีพดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 100.26.179.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 401,475

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
666 หมู่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel : 038-165836  Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.