ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 


เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 เมษายน 2563  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     ร้องเรียนร้องทุกข์ดาวน์โหลด
     การแจ้งถมดินดาวน์โหลด
     การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การแจ้งขุดดินดาวน์โหลด
     การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39ทวิดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ดาวน์โหลด
     การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (ตั้งใหม่)ดาวน์โหลด
     การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวสาธารณะดาวน์โหลด
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามาตรา 34ดาวน์โหลด
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21ดาวน์โหลด
     การขอเปลี่ยนผุ้ควบคุมงานดาวน์โหลด
     การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32ดาวน์โหลด
     การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารดาวน์โหลด
     การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)ดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำฯดาวน์โหลด
     การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำดาวน์โหลด
     ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดาวน์โหลด
     ขุดดินถมดินดาวน์โหลด
     ขออนุญาตก่อสร้างอาคารดาวน์โหลด
     ขอจัดตั้งตลาดดาวน์โหลด
     ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยดาวน์โหลด
     ภาษีป้ายดาวน์โหลด
     ภาษีโรงเรือนและที่ดินดาวน์โหลด
     ภาษีบำรุงท้องที่ดาวน์โหลด
     การจดทำเบียนพาณิชย์ดาวน์โหลด
     ขอน้ำอุปโภคบริโภคดาวน์โหลด
     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
     เบี้ยยังชีพดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.66.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 448,367

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
666 หมู่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel : 038-165836  Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.