อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 23 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 2 มีนาคม 2564
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     ร้องเรียนร้องทุกข์เปิดอ่าน
     การแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39ทวิเปิดอ่าน
     การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39ทวิเปิดอ่าน
     การแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39ทวิเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)เปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)เปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (ตั้งใหม่)เปิดอ่าน
     การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวสาธารณะเปิดอ่าน
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33เปิดอ่าน
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามาตรา 34เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     การขอเปลี่ยนผุ้ควบคุมงานเปิดอ่าน
     การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32เปิดอ่าน
     การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำเปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวเปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)เปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำฯเปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำเปิดอ่าน
     ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะเปิดอ่าน
     ขุดดินถมดินเปิดอ่าน
     ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเปิดอ่าน
     ขอจัดตั้งตลาดเปิดอ่าน
     ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     ภาษีป้ายเปิดอ่าน
     ภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     ภาษีบำรุงท้องที่เปิดอ่าน
     การจดทำเบียนพาณิชย์เปิดอ่าน
     ขอน้ำอุปโภคบริโภคเปิดอ่าน
     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     เบี้ยยังชีพเปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.192.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 542,455

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-165836   Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.