องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา
นายสมโชค สิทธิ์ภานุวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
สายด่วนนายก 08-1436-7777

วิดีทัศน์แนะนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
น.ส.กาญจนา เอมสถิตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
สายด่วนปลัด 08-5089-1191
 • 1 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ( ดู 0 ครั้ง )

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • 27 ก.ย. 2564

  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

 • 27 ก.ย. 2564

  ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • 27 ก.ย. 2564

  ขอความร่วมมือควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งคัด

 • 27 ก.ย. 2564

  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพ...

 • 27 ก.ย. 2564

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับ...

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบต.พลวงทอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

@

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
6
คน
icon
สัปดาห์นี้
60
คน
icon
เดือนนี้
968
คน
icon
ปีนี้
970
คน
icon
ทั้งหมด
970
คน
แผนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
Share on Line
Share on Pinterest