องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา
น.ส.กาญจนา เอมสถิตย์
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.พลวงทอง
สายด่วนนายก 08-5089-1191

วิดีทัศน์แนะนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
น.ส.กาญจนา เอมสถิตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
สายด่วนปลัด 08-5089-1191
 • 1 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ( ดู 0 ครั้ง )

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • 7 ธ.ค. 2564

  มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม"

 • 7 ธ.ค. 2564

  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและน...

 • 7 ธ.ค. 2564

  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

 • 7 ธ.ค. 2564

  การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นหน่วยรับงบประมา...

 • 7 ธ.ค. 2564

  สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบต.พลวงทอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

@ploungthong

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
5
คน
icon
สัปดาห์นี้
64
คน
icon
เดือนนี้
180
คน
icon
ปีนี้
3314
คน
icon
ทั้งหมด
3314
คน
แผนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
Share on Line
Share on Pinterest