องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับบริการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับบริการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดชลบุรี

 

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 กันยายน 2564

         การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับบริการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

        การลงทะเบียนผ่าน Google Form นี้ เป็นช่องทางในการรวบรวมข้อมูล เพื่อเพิ่มการนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากขึ้น

         โดยกำหนดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564

        ขอความร่วมมือผู้ประสงค์รับวัคซีนทุกท่าน กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อง่ายต่อการติดตามกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการวัคซีนของหน่วยบริการประจำอำเภอ

Link ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน

https://docs.google.com/.../1xCbcxW2JAjiabuyxVZw9.../edit...

Share on Line
Share on Pinterest