องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ่อทอง ขอเชิญผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มารับวัคซีน

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ่อทอง ขอเชิญผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มารับวัคซีน

 

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ่อทอง

        ขอเชิญผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มารับวัคซีนเข็มที่ 1 (ซิโนแวค) (จะได้รับเข็มที่ 2 เป็น แอสตร้าเซนเนกา)

         วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด) เฉพาะคนไทยที่พักอาศัยใน อ.บ่อทอง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ่อทอง

**หากอาศัยอยู่ อ.บ่อทองจริง แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต ให้ผู้ใหญ่บ้าน/กำนันหรือท้องถิ่นออกหนังสือรับรองมาแสดงด้วย**

ติดต่อสอบถาม โทร 038-211148 ต่อ 311, 316 เวลาราชการ

Share on Line
Share on Pinterest