องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ่อทอง ขอเชิญผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มารับวัคซีน

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ่อทอง ขอเชิญผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มารับวัคซีน

 

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ่อทอง ขอเชิญผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มารับวัคซีนเข็มที่ 1 (ซิโนแวค) (จะได้รับเข็มที่ 2 เป็น แอสตร้าเซนเนกา)

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

เฉพาะคนไทยที่พักอาศัยใน อ.บ่อทอง ดังนี้

  1. ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หรือผู้ป่วยติดเตียง (นำหลักฐานการรักษามาวันฉีดด้วย)
  3. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (นำสมุดฝากครรภ์มาวันฉีดด้วย)

สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ่อทอง

**หากอาศัยอยู่ อ.บ่อทองจริง แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต ให้ผู้ใหญ่บ้าน/กำนันหรือท้องถิ่นออกหนังสือรับรองมาแสดงด้วย**

Share on Line
Share on Pinterest