องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอเชิญเที่ยวงาน “ ประเพณีวิ่งควายและงานนมัสการหลวงพ่อทันใจจินดามณีศรีพลวงทอง ประจำปี 2562

ขอเชิญเที่ยวงาน “ ประเพณีวิ่งควายและงานนมัสการหลวงพ่อทันใจจินดามณีศรีพลวงทอง ประจำปี 2562

 

อบต.พลวงทอง ขอเชิญเที่ยวงาน

        “ ประเพณีวิ่งควายและงานนมัสการหลวงพ่อทันใจจินดามณีศรีพลวงทอง” ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมมากมายหลากหลายประเภท ดังนี้

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

 • พิธีสวดมนต์เย็นเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • พิธีเปิดโครงการ
 • การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร และโรงเรียนบ้านเขาใหญ่
 • การแสดงดนตรีวง The Freestyle By ลูกหลานพลวงทอง โดย อ.บรรพต เจริญศิลป์

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 • การประกวดควาย 3 ประเภท (รุ่นใหญ่, รุ่นเล็ก และควายวิ่ง)
 • การประกวดแพะ(เพศเมีย) 2 ประเภท (ไม่ผลัดฟัน, ผลัดฟัน 2 คู่ขึ้นไป)
 • การประกวดแกะ(เพศเมีย) 2 ประเภท (ไม่ผลัดฟัน)
 • การประกวดพืชผลการเกษตร 5 ประเภท (ยางพาราแผ่น ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน และกล้วยน้ำว้าสุก)
 • การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (เสาสวรรค์, กินวิบาก, กอล์ฟบก, หมากฮอส)
 • การประกวดปั้นดินน้ำมันสืบสานประเพณีวิ่งควาย (เด็กอายุ 7-9 ปี)
 • กิจกรรมตรวจสุขภาพ (ตรวจสารเคมียาฆ่าแมลงในเลือดโดย รพ.สต.บ้านเขาใหญ่)
 • กิจกรรมทายโจ๊ก (โดยปราชญ์ท้องถิ่น)
 • การแข่งขันมอเตอร์ไซต์วิบาก “เขาชะอางค์ไซเคิลครอส”
 • การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (กำหนดอายุ 15 ปีขึ้นไป)
 • การแข่งขันกีฬามวยไทย 24 คู่
 • การแสดงนมัสการหลวงพ่อทันใจจินดามณีศรีพลวงทอง
 • การแสดงดนตรีวง The Freestyle By ลูกหลานพลวงทอง โดย อ.บรรพต เจริญศิลป์
Share on Line
Share on Pinterest