องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ วันที่ และสถานที่ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อบจ.ชลบุรี สำหรับประชาชนจำนวน 500 ท่านที่มาลงทะเบียนที่อบต.พลวงทองเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ประชาสัมพันธ์ วันที่ และสถานที่ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อบจ.ชลบุรี สำหรับประชาชนจำนวน 500 ท่านที่มาลงทะเบียนที่อบต.พลวงทองเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

        วันที่ และสถานที่ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อบจ.ชลบุรี สำหรับประชาชนจำนวน 500 ท่านที่มาลงทะเบียนที่อบต.พลวงทองเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

        โดยให้ท่านไปรับการฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลบ่อทอง ในวันที่ 4 กันยายน 2564 นี้ (วันเดียว) โดยตรวจสอบเวลาการฉีดได้จาก ข้อความ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้

Share on Line
Share on Pinterest