องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรจลงพื้นที่ กลบหลุมปรับเกลี่ยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้านตำบลพลวงทอง

กิจกรรจลงพื้นที่ กลบหลุมปรับเกลี่ยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้านตำบลพลวงทอง

 

วันที่ 11 กันยายน 2564

         นายสมโชค สิทธิ์ภานุวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง พร้อมด้วยทีมสมาชิก อบต.พลวงทอง ได้รับแจ้งจาก นายมานพ ตรีวิทยนนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทองและนายชลิต สุดใจ ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านเขาห้ายอด เนื่องจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายวัน ทำให้ถนนซอยกลุ่มอิสลามบ้านเขาห้ายอด ซอยเขาห้ายอด 4,5,6,8,9,10 และซอยเขากลม เกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด ทำให้ชาวบ้านสัญจรเข้าออกได้รับความลำบากเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นายกจึงแจ้งให้นำรถบรรทุกดิน ลงกลบหลุมปรับเกลี่ยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน

Share on Line
Share on Pinterest