องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ศูนย์พักคอย (Community Isolation)

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ศูนย์พักคอย (Community Isolation)

 

วันที่ 12 กันยายน 2564

           องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยมีรายนามผู้บริจาค ดังนี้

  1. คุณประภาส แซ่อึ๊ง ,กำนันตำบลพลวงทองและคณะ มอบก๋วยเตี๋ยวเป็ด จำนวน 8 ชุด

          ขอให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่ทุกท่านเผชิญวิกฤตในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย

Share on Line
Share on Pinterest