องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายสมโชค สิทธิ์ภานุวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
thumbs
นายมานพ ตรีวิทยนนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
thumbs
นายนันทวัฒน์ นิธิชัยนรินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
Share on Line
Share on Pinterest