องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายญาณภาส วัฒนเกษตรกุล
ประธานสภา
thumbs
นายพรเทพ จวงดี
รองประธานสภา
thumbs
นายชลิต สุดใจ
สมาชิกสภา อบต.ม.1
thumbs
นายวรพันธุ์ บุญธรรม
สมาชิกสภา อบต.ม.1
thumbs
นายธนรัฐ เฉลิมสุข
สมาชิกสภา อบต.ม.2
thumbs
นายสมศักดิ์ อินทรักษา
สมาชิกสภา อบต.ม.3
thumbs
นายเฉลย ใจสายแวว
สมาชิกสภา อบต.ม.3
thumbs
นายไพรัตน์ สุรกิจบวร
สมาชิกสภา อบต.ม.4
thumbs
นายกิตติศักดิ์ สุรกิจบวร
สมาชิกสภา อบต.ม.4
thumbs
นายอนุชิต สุขเจริญ
สมาชิกสภา อบต.ม.5
thumbs
นายอิทธิพงษ์ รอดประดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต.ม.6
thumbs
นายชุมพร เพิ่มพูล
สมาชิกสภา อบต.ม.7
Share on Line
Share on Pinterest