องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
22 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พักคอย อาคารอเนกประสงค์ อบต.พลวงทอง แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านอ่างผักหนาม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านอ่างผักหนาม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านอ่างผักหนาม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านอ่างผักหนาม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง บ้านหลุมมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาหน้าเขาชะอางค์ทรงเครื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์บริเวณ อบต.พลวงทอง บ้านเขาชะอางค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง บ้านหลุมมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ แห่งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ขนาด 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง บ้านหลุมมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์บริเวณ อบต.พลวงทอง บ้านเขาชะอางค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาหน้าเขาชะอางค์ทรงเครื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาหน้าเขาชะอางค์ทรงเครื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาอาคารอเนกประสงค์บริเวณ อบต.พลวงทอง บ้านเขาชะอางค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share on Line
Share on Pinterest